Betrouwbaarheid belangrijk?


BNS People hecht veel waarde aan betrouwbaarheid, veiligheid en transparantie als het gaat om haar uitzendkrachten. Dit ziet u terug in een aantal certificeringen die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering. Onderstaand onze certificeringen.  

ABU lidmaatschap 

Zakendoen met een betrouwbaar uitzendbureau?

Om welke reden u ook kiest voor flexibiliteit, één ding is zeker: u wilt niet voor verrassingen komen te staan. Kies daarom voor een uitzendbureau met het ABU-keurmerk. Leden van de ABU maken onderscheid in de arbeidsmarkt. Er zijn veel uitzendondernemingen die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland. Slechts een deel daarvan is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gecontroleerd is kwaliteit continu gewaarborgd.

 

NEN-4400-1

Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met dit keurmerk onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen. De NEN 4400-1 is eveneens een essentieel onderdeel om als inlener gevrijwaard te kunnen worden van inlenersaansprakelijkheid

SNF


Een organisatie die is opgenomen in het register van SNF voldoet  aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten te voldoen. De norm kent de onderdelen Ruimte en privacy, Sanitair, Veiligheid en Hygiëne, Voorzieningen, Informatievoorziening en overige eisen, en Brandveiligheid. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen

VCU

VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) is een systeem voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het behelst een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Ook VCU is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem (VG is Veiligheid en Gezondheid), maar dan speciaal voor uitzendorganisaties. In tegenstelling tot VCA richt VCU zich uitsluitend op veiligheid en gezondheid en niet op milieu


U kunt m.b.t. deze certificeringen de bijbehorende certificaten downloaden onder menu werkgever/downloads 
 

Wij zijn gespecialiseerd in

ABU SNA Certificering TUV Nederland SNF