Samenvatting transitievergoeding


Een onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid is de transitievergoeding. Bijzonder aan deze regeling is dat deze ook geldt bij het niet verlengen van tijdelijke contracten. Hieronder geven wij kort weer wat de regeling inhoudt en hoe BNS People hiermee omgaat. 
  1. Wie komen ervoor in aanmerking?
  2. Hoe wordt de termijn bepaald?
  3. Hoeveel is de vergoeding?
  4. Hoe gaat BNS People hiermee om?

Wie komen voor een transitievergoeding in aanmerking?

Iedereen die minimaal twee jaar in dienst is bij de werkgever heeft vanaf 1 juli aanstaande recht op de transitievergoeding wanneer hij of zij onvrijwillig wordt ontslagen of zijn of haar contract voor bepaalde tijd niet wordt verlegd en waarbij het initiatief bij de werkgever ligt.

Hoe wordt de termijn bepaald?

De termijn van twee jaar wordt bepaald door alle afzonderlijke arbeidscontracten bij de betreffende werkgever bij elkaar op te tellen. Onderbrekingen tellen niet mee. Bij onderbrekingen (na 1 juli 2012) van 26 weken en meer, begint de telling opnieuw.

Hoeveel bedraagt de transitievergoeding?

De hoogte van de vergoeding hangt onder andere af van de duur van het dienstverband: 
  • Tot 10 jaar in dienst: een zesde maandsalaris per gewerkt half jaar.
  • Vanaf 10 jaar in dienst: een vierde maandsalaris per gewerkt half jaar.

Hoe gaat BNS People hier mee om?

BNS People is als werkgever uiteraard ook verplicht de transitievergoeding te betalen aan uitzendkrachten. Voor de kosten die dit met zich meebrengt, hebben wij verschillende oplossingen: 
  1. Alle risico bij BNS People: generieke tariefsverhoging op basis van gemiddelde aannames.
  2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid: indien de transitievergoeding bijvoorbeeld een tariefsverhoging van 3% is en de afspraak is dat maximaal 25% van de uitzendkrachten langer dan twee jaar bij u blijven werken, dan wordt het tarief (voor elke uitzendkracht) met o,75% verhoogd.
  3. Zelf het risico nemen: afrekenen op het moment dat het speelt; geen tariefsverhoging over alle uren, maar alleen een extra factuur als BNS People een transitievergoeding moet betalen. 
  4. Geen transitievergoeding: uitzendkrachten blijven nooit langer dan twee jaar bij u werken. 

Meer weten, neem contact met ons op voor een afspraak! 

Wij zijn gespecialiseerd in

ABU SNA Certificering TUV Nederland SNF